Regelement og priser

Hjem > Camping > Regelement og priser

Regelement og priser

Sesongen 2012 innførte vi «Avtale om leie av plass for campingenhet», NCC sitt standardformular.

I tillegg til den generelle avtalen reguleres disse lokale forhold av reglementet under:

Bruk

Det er ikke tillatt å låne bort vognen sin til andre enn nærmeste familie i rett opp- eller nedstigende ledd. Framleie eller videresalg av plassen er ikke tillatt. Hvis man vil selge vogn med plass må det godkjennes på forhånd. Terrasser må fjernes ved oppsigelse, hvis ikke neste leietaker vil kjøpe den. Det er ikke tillatt å bygge terrasser utenfor fortelt. Det er ikke tillatt å støpe murer eller andre faste installasjoner. Det tillates et lite telt for bruk av små barn ved siden av foreldrenes vogn hvis det ikke sjenerer naboene. Besøkende gjester henstilles til å parkere ved innkjøring. Besøkende med vogn eller telt kan ikke stå på området, men må leie døgnplass. Døgnbetalende gjester må ha tillatelse til å stå ved ledig terrasse av den som eier terrassen. Hvis man vil stå over en sesong kan man ikke regne med å få igjen samme plassen, hvis ikke annet er avtalt.

Strøm

Alle sesongbetalende caravanplasser må ha installert strømmåler, inntil måler er installert betales døgnavgift. Måleren skal monteres stående inne i vognen. Det skal være hel ledning mellom uttak og måler, uten forgreningstøpsel. Ledning som ligger oppå bakken må frakobles ved hjemreise. Måleren leses av 1. brukerdag hvert år, evt. ved avreise ved oppsigelse midt i sesongen, og betales før avreise. Måleren må avleses av oss for å få kreditert forbruk kWh utenfor plassen. Vi forbeholder oss rett til å kontrollere målerne. Hvis måleren ikke avleses eller ved andre uregelmessigheter, beregner vi en skjønnsmessig avgift.

Vedlikehold

Leietaker må selv holde område rundt vognen i orden. Gressklipper kan lånes av oss, og brukes kun av voksne personer. Unngå bruk av bensinmotorklipper på søndag, og daglig mellom kl.18.00 og 09.00. Oppraket gress legges på anvist sted. Kasserte terrasser, byggrester og lignende må man selv kjøre til godkjent avfallsplass. Søppelcontaineren skal kun brukes til husholdnings-avfall! Vi har gjentatte ganger erfart at det kastes ødelagte stoler, telt og lignende i våre containere og tilhengere! Husk å sortere matavfall (grønne poser) fra restavfall (hvite poser). Posene kastes i merkede containere.

Avgifter

Ny sesong starter 1.mai og sesongavgift har forfall 15. mars. Man må gi beskjed så snart som mulig hvis plassen ikke skal benyttes neste sesong, og senest 15. mars, for å unngå å bli fakturert for plassen. Det må betales ekstra avgift hvis vognen blir brukt som fast bopel. Ønsker man å beholde plassen, men betale senere enn fristens utløp, må dette avtales spesielt med Havblikk. Avgiftene indeksreguleres årlig.

 • Fastplass caravan medlem NCC plass 1 til 120 NOK 10 950,-
 • Fastplass caravan ikke-medlem NCC NOK 14 100,-
 • Strøm pr. kWt NOK 1,60,-
 • Strøm pr. døgn uten måler NOK 50,-
 • Vinterlagring NOK 4 500,-
 • Vintercamp NOK 4 650,-

Forskrift spikertelt

Havblikk har i styremøte 22.1.2009 besluttet å tillate spikertelt for sesong/ helårscampere. Havblikk har 24.1.2009 i samarbeid med Caravanklubbens stedlige representant Arnstein Jensen utarbeidet en forskrift. Morten Heinfjell deltok også på møtet og kom med nyttige innspill. Vedtaket innebærer følgende:

Det er ved innføring av tillatelse til spikertelt mulig at enkelte områder på campingen må reguleres. Per i dag kjøres vognene på plass med traktor. Skal dette fortsatt være mulig, med faste installasjoner i stedet for platter, kreves det kanskje flytting av enkelte plasser.

Enkelte sesongplasser er uegnet for spikertelt. Vil sesongcampere på slike plasser ønske spikertelt må de være villige til å flytte til et annet område/annen plass. Før oppsett av spikertelt skal innehaver, Havblikk, kontaktes for faglig teknisk vurdering. Brannsikkerhet er et moment i vurderingen. Tilkjøring og utkjøring et annet. Ønskes spikertelt skal det vurderes i hvert enkelt tilfelle og innhentes tillatelse fra innehaver, Havblikk.

Sikring av spikerteltet er fullt og helt eiers ansvar. Spikerteltet må fundamenteres skikkelig, enten med betongpæler, eller kraftige barduner. Fjernes vogna må døråpning stenges forsvarlig. Ved oppsigelse av sesongplass gjelder samme forskrift for spikertelt, som for sesongplass generelt. Dvs. om ikke ny leietaker på plassen er interessert i overtakelse av spikertelt skal området ryddes av eier/den som forlater sesongplassen.

Størrelse, rammer bygg:

Høyde: Spikerteltets tak skal ikke overskride vognas høyde.

Bredde: Max 3 meter. Noen plasser er mulig ikke egnet for maksimal bredde.

Lengde: Max 5 meter.

 • Spikerteltet skal bestå av 4, fire, vegger med åpning for dør til vogn.
 • Spikerteltet skal helmales i farge eggehvit (standard for alle ferdigmalte vindu og dører).
 • Annen farge staffasje er ikke tillatt.
 • Platt utenfor spikerteltet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Platt i forlengelse av spikertelt, samme lengde som vogn er tillatt oppsatt uten spesiell tillatelse.
 • Døråpning skal vende mot vognens drag.
 • Taket skal skrå ned fra vognens tak (unntak Landhouse).
 • Taktekke skal være sort.
 • Takrenner skal monteres.
 • Røykvarsler og brannslokker skal være montert.
 • Etter avtale med innehaver, Havblikk, kan avvik fra generell forskrift aksepteres.

nb_NONorsk bokmål